Stig Larsson - Like a kind of silent rock music

Som en sorts tyst rock musik

De bilder som Thomas Dellert ställer ut har stor samhörighet med delar av popmusiken. Man kan säga att hans konst är en sorts “tyst rock”
Utställningen består av en serie bilder av kända personer. en svit av pressbilder, terrorister, skottdramer och koncentrationsläger.
På samma sätt som personerna, identiteterna är frilagda från porträtten -kvar är klichén eller ett moment, på samma sätt har de ursprungliga händelsernas våldsamhet filtrerats bort ytterligare. Där pressbilden är stum, bär ett drag av likgiltighet, där har T.D. bilder gjort händelsen estetisk det utbombade Stalingrad blir en dekoration.
Samma hållningslöshet genomtränger nästan alla rocktexter och ger dem en aura av tom kyla: kärleken de sjunger om är lika lite kärlek, som tankarna är tankar i serietidningsvärdens tankebubblor. All erfarenhet har kluvits av med ett snabbt hugg.
I massmediavärlden finna inga spår av konkret liv.
Det är i den trolösheten som miljontals ungdomar växer upp. T.D. har get sig in i detta förhållande, inte för att gestalta det, utan för att låta det komma till utryck. Det är inte heller Andy Warhol som konstnär som är hans förebild, det är snarare Andy Warhol som person.
Den naturaliseringen Wahol företräder är en sorts barbari i civilisationens mittpunkter, men genom att låta sig vara så lyckas han, genom sin extrema position skapa en obehaglig skönhet.
Det är i den traditionen som T.D. arbetar.
Det är som i tyska syntbandet Kraftwerks bedövande melodier och kamerornas starfilter över gatubelysningen i Rainer Verner Fassbinders melodramer.
Kanske är det undergångens svaga men ofta vackra sånger.

Stig Larson

Kritiker, Författare, Poet, Filmregissör.